Categories
Nekategorizirano

EU IN MLADI

  1. Evropska unija nam mladim vsaki dve leti organizira evropski teden mladih, ki ponuja različne dejavnosti in dogodke v vseh državah, ki sodelujejo v programu Erasmus.


  1. Organizira tudi natečaj Youth4Regions za mlade novinarje, ki jih zanima regionalna politika Evropske unije.

Zoja Brence, 3. b

3. Članstvo države v Evropski Uniji mladim daje možnost študija in dela v tujini, dokler je ciljna država prav tako članica Evropske Unije. To omogoča program Erasmus, ki prav tako daje možnost izmenjav v osnovni in srednji šoli. Omogoča zaposlitev v tujini, kar zmanjša odstotek brezposelnosti pri mladih.

Tina Fric, 3. b

4. Evropska unija ni pozabila tudi na nas, mlade… z različnimi projekti nam omogoča študiranje, usposabljanje in prostovoljstvo v Evropski uniji.

Erasmus+ projekt nam omogoča, da spoznavamo različne kulture, naučimo se novih jezikov, kar je danes zelo pomembno. Kot pravi pregovor: »kolikor jezikov znaš, toliko veljaš« … spoznamo nove ljudi, pridobimo različne izkušnje, s katerimi lahko širimo naša obzorja, v izmenjavah lahko sodelujemo na različnih področjih, kot so kultura, šport.

EU Aid Volunteers ( Prostovoljci EU) humanitarna pomoč je pobuda, ki združuje prostovoljce, ki z različnimi humanitarnimi projekti pomagajo tistim, ki so jih prizadele nesreče. Ta pomoč lahko mladi nudimo z različnimi dejavnostmi , kot so koncerti, gledališke igre, s športnimi dejavnostmi, zbiranjem osnovnih potrebščin na različnih lokacijah …

Daša Smole, 3. b

5. Menim, da je Evropska Unija dobra za mlade, saj nam odpira poti do novih izzivov in preizkušen v tujini, naj bo humanitarnih ali gospodarskih. Hkrati pa nam, da priložnost, da se preko izobraževanja, svetovalnih skupin ipd. naučimo živeti v boljši družbi tako, da se izučimo iz napak in zmot naših prednikov in tako vsaj malo povečamo zmožnost živeti v svobodni in razumni domovini.

 Naj Zazijal, 3. b